Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Sponsored post
3057 6f20 500
Fjaðrárgljúfur, Iceland
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II

kateoplis: The island of Bjarnarey is the fourth largest of the 15 Vestmannaeyjar islands off Iceland’s south coast, which were created during two or three volcanic periods of the last 8,000 years.

Reposted frommr-absentia mr-absentia
2695 3dcf 500

satakentia:

Brúarfoss
Brekkuskógur, Iceland

by Sven Broeckx

7498 4d8f 500
Iceland 
4454 e1c0 500
Iceland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
8323 acfe 500
Iceland
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Sod roof houses in Vik, Iceland
Reposted fromlifeless lifeless viamissyseepy missyseepy
2836 0579 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic
4160 6a51 500
Reposted fromotepienie otepienie viakupka kupka
9666 75f6 500
Reposted fromerial erial viakarolsss karolsss
1340 8688 500
Reposted fromerial erial viahvarf hvarf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...